CK One For Women by Calvin Klein

CK One For Women by Calvin Klein
กลิ่น หอมกระตุ้นทำให้รู้สึกแจ่มใสขึ้นมาทันที่ได้กลิ่น ด้วยการสกัดกลิ่นจากส้ม มะนาวผสมผสานกับดอกจัสมิน กุหลาบและพืชที่มีกลิ่นหอม กลิ่นนี้ให้ความรู้สึกเป็น Healthy&Sport image น้ำหอม CK one กลิ่นยอดนิยมตลอดกาลของ CK กลิ่นแนวสปอร์ต สะอาดใสๆ สำหรับทุกแนว


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *