Burberry Brit for Women

Burberry Brit for Women
น้ำ หอม BURBERRY BRIT FOR WOMEN (Eau de Toilette Spray) มีกล่องพร้อมซีลค่ะในแนว Fresh Fruity Floral ด้วยส่วนผสมธรรมชาติจากผลไม้และดอกไม้หอมนานาพันธุ์ อาทิ ยูซุ ส้มแมนดาริน ใบสับปะรด … กลิ่นหอมหวาน น่ารักๆ แต่ก็แฝงด้วยความเซ็กซี่เล็กๆ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *