Happy To Be Perfume

Happy To Be Perfume
เติม ความสุขให้ความเป็นตัวคุณ ด้วยกลิ่นหอม หวาน ชุ่มฉ่ำของกลีบดอกไม้สวยนานาพันธุ์ที่นำมาผสมผสานอย่างลงตัว เป็นกลิ่นหอมแนวใหม่ แตกต่างด้วยระดับการให้กลิ่นที่หลากหลาย เริ่มจากกลิ่นหอมชุ่มฉ่ำของกลีบดอกไม้ ตามด้วยความสดชื่น มีชีวิตชีวา เติมความกระฉับกระเฉง แฝงความนุ่มนวลชวนหลงใหล ในขวดสเปรย์แก้วใส และตกแต่งด้วยเส้นลายมือเขียน “Happy To Be” ในโทนสีส้มที่สื่อถึงอิสระ ความสุข ความพอใจในตัวเอง ปิดท้ายด้วยฝาขวดสีส้มเข้มสื่อถึงความรื่นรมย์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *