Carolina Herrera 212 Sexy EDP For Women

Carolina Herrera 212 Sexy EDP For Women น้ำ หอม Carolina Herrera รุ่น 212 SeXy กลิ่นจะออกแนวสบายๆ แต่เซ็กซี่ไปในเวลาเดียวกัน น้ำหอมมีส่วนผสมของผลไม้ และดอกไม้ มากมายเช่น เบอกาม็อต ส้มแมนดาริน ดอก gardenia และ geranium ทำให้รู้สึกสบายๆ และปิดด้วยวนิลาที่ให้กลิ่นทิ้งท้ายนุ่มๆ น้ำหอมตัวนี้จะเฟอร์เฟคมากถ้าใสช่